Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Alumni

Absolvenţii (Alumni) de marcă ai programelor Departamentului, cu performanţe majore în activitatea proprie, vor deveni “Alumni Summa Cum Laude” ai Departamentului.

Din această poziţie ei au următoarele drepturi:

 • (1) să participe la şedinţele extinse de Departament;
 • (2) să facă propuneri pentru Planul de Învăţământ, strategia de CDI a Departamentului etc.;
 • (3) să participe gratuit şi/sau în aceleaşi condiţii financiare cu membrii Departamentului la toate activităţile ştiinţifice şi profesionale organizate de Departament.

Obligaţiile lor sunt acelea de a promova constant interesele, valorile şi standardele de excelenţă ale Departamentului.

Titlul de “Alumni Summa Cum Laude se oferă la propunerea Şefului de Departament şi se retrage în condiţiile în care absolventul nu respectă îndatoririle aduse de acest titlu.

În categoria de absolvenţi ai Departamentului sunt incluşi absolvenţii programelor de postdoctorat, doctorat şi master precum şi absolvenţii de licenţă care se identifică în activităţile proprii cu domeniul clinic.

Aceleaşi proceduri şi reguli se aplică şi statutului de “Consultant Summa Cum Laude“, care se oferă celor care au susţinut în mod decisiv Departamentul, dar nu sunt Alumni.

Notă: Pentru a se integra în comunitatea ştiinţifică a Şcolii clujene de psihologie clinică şi psihoterapie, Alumni şi Consultanţii Summa Cum Laude trebuie să aibă acelaşi profil psiho-profesional ca membrii Departamentului. Astfel, ei trebuie să fie performanţi profesional, cu un angajamentul pentru excelenţă, profesionalism şi seriozitate, muncă în echipă şi respingerea imposturii, caracteristici care constituie sistemul de valori ale Departamentului. Profilul profesional trebuie să fie caracterizat de:

 • (1) cunoştinţe ştiinţifice avansate;
 • (2) metode avansate de cercetare;
 • (3) comportament etic şi profesional în general, şi în activităţile de cercetare/didactice/de servicii psihologice şi/sau administrative în special;
 • (4) leadership şi stil antreprenorial;
 • (5) management eficient al activităţilor;
 • (6) abilităţi de comunicare şi relaţionare interpersonală în general, şi în echipa de lucru în special (ex. generozitate, calm şi asertivitate, toleranţă la frustrare etc.);
 • (7) motivaţie, plăcere, curiozitate şi atracţie deosebite pentru a contribui la progresul cunoaşterii, dublate de disponibilitate la efort şi muncă;
 • (8) un stil mental raţional, critic/reflexiv, caracterizat de: (a) un stil de gândire inteligent, creativ, flexibil, non-absolutist, (b) toleranţă la frustrare, (c) non-catastrofare şi (d) evaluări nuanţate, non-globale.

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog