Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Cercetare

Cercetarea la Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie este organizată sub forma Programelor de Cercetare. Fiecare program are un Regulament şi este condus de unul sau mai mulţi directori de programe. Directorii de programe organizează activitatea de cercetare prin colaborare cu profesionişti din ţară şi străinătate, studenţii, masteranzii, doctoranzii şi postdoctoranzii fiind implicaţi ca asistenţi de cercetare sau cercetători în cadrul acestor programe.

În acest moment Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie are următoarele programe de cercetare:

  1. Psihodiagnostic şi psihoterapie prin robotică/roboterapie şi realitate virtuală. Responsabil de program: Dr. Daniel DAVID. Infrastructura: Platforma de Psihoterapie prin Robotică/Roboterapie şi Realitate Virtuală (Centrul de Psihoterapie prin Robotică/Roboterapie şi Realitate Virtuală).
  2. Modele biologice (ex. evoluţioniste, genetice) ale psihopatologiei. Co-Responsabili de program: Dr. Daniel DAVID şi Dr. Octavian POPESCU (membru asociat). Infrastructura: Platforma de Imagistică Avansată – MRI/EEG – în Ştiinţele Cognitive Clinice.
  3. Psihopatologia sugarului, copilului şi adolescentului: Promovarea sănătăţii şi tratament. Co-Responsabili de program: Dr. Anca DOBREAN şi Dr. Viorel LUPU (membru asociat). Infrastructura: Unitatea de Cercetare Clinică a Catedrei.
  4. Psihopatologia adultului şi a vârstei a treia: Promovarea sănătăţii şi tratament. Co-Responabili de program: Dr. Aurora Szentagotai şi Dr. Viorel LUPU (membru asociat). Infrastructura: Unitatea de Cercetare Clinică a Catedrei.

Pentru detalii vezi la www.psychotherapy.ro

Rezultatele cercetărilor noastre au fost publicate în reviste internaţionale de prestigiu (vezi CV-urile) şi popularizate în massmedia (vezi mai jos o selecţie):

Cotidianul:

Psihologia Azi (Psychology Today):

  • PSIHO MATRIX
  • Bunicul meu a murit de discomfort

Evenimentul Zilei

Clujeanul:

Ieşeanul:

Ziarul Financiar

 

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog