Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Contact

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie
str. Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca, România
Tel: + 40 264 434141; Pentru contactul studenţilor cu secretariatul se utilizează Tel: 0264590967
Fax: + 40 264 434141
Email: clinica@psychology.ro şi/sau info@clinicalpsychology.ro
Web: www.clinicalpsychology.ro şi www.psychotherapy.ro

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog