Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Didactic

Sectiuni:

I. Studii Universitare – Organizare Bologna

II. Studii Post-Universitare

Notă: La toate nivelurile, partea didactică/educaţională este focalizată pe patru componente principale: (1) cunoştinţe declarative (what to know); (2) cunoştinţe procedurale (what to do); (3) dezvoltare personală (how to be); (4) cultură şi societate (how to live and develop together).

Laboratorul Didactic de Psihologie Clinică şi Psihoterapie “Albert Ellis” constituie infrastructura centrală a activităţilor didactice ale Departamentului.

International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health este platforma/infrastructura de cercetare a Școlii doctorale.

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog