Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Inovatii

Cercetarea performantă se exprimă în descoperiri (inovaţii) (a) teoretice (incluzând realizările culturale), (b) metodologice (ex. noi metodologii şi tehnici) şi/sau (c) practice (ex. tehnologii complexe, servicii, produse, incluzând produsele artistice).  

 

În analizele de specialitate activitatea de cercetare (cercetare-dezvoltare-inovare; CDI) este factorul care face diferenţa de performanţa şi vizibilitate între instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare, contribuţia la cunoaştere prin CDI catalizând toate celelalte activităţi universitare (ex. didactice, de servicii inovative, administrative). 

 

Activitatea de CDI este aşadar o activitate care produce cunoaştere (originală). Dacă cunoştinţele produse sunt teoretice, declarative (ce ştim: teorii, legi), atunci vorbim despre cercetare fundamentală; cunoştinţele declarative se regăsesc în publicaţii. Dacă cunoştinţele produse sunt metodologice, procedurale (ce ştim să facem), atunci vorbim despre cercetare aplicată; cunoştinţele procedurale se regăsesc în publicaţii. Dacă cunoştinţele produse sunt atât de proceduralizate încât se pot exprima în produse (prototip), tehnologii şi servicii inovative atunci vorbim despre cercetare prin dezvoltare-inovare; acest tip de cunoştinţe procedurale se regăseşte în publicaţii şi/sau brevete de invenţii şi/sau produse inovative. Scurt spus, cunoaşterea ştiinţifică este exprimată în publicaţii şi brevete de invenţie (cu sau fără produse inovative).  

 

Nu orice cercetare ştiinţifică, fie ea şi originală şi publicată în reviste de prestigiu este inovare! Inovarea înseamnă generarea de constructe, metodologii şi/sau produse/servicii/tehnologii ştiinţifice noi, recunoscute şi asimilate în comunitatea ştiinţifică şi socio-economică naţională şi internaţională, care stabilesc standarde şi/sau schimbă practici în domeniu.  

 

În continuare prezentăm principalele descoperiri/inovaţii ale membrilor Departamentului, recunoscute ca atare la nivel internaţional (vezi valoarea revistelor şi editurilor care le promovează), care asigură vizibilitate, impact şi competitivitate internaţionale Şcolii Clujene de Psihologie Clinică.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog