Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Universitatea Babes-Bolyai

Membri si Colaboratori

Cadrele Didactice şi de Cercetare ale Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie

 

 

I. ACADEMIC: Titulari angajaţi în regim didactic (Major: didactic şi cercetare; Minor: servicii clinice inovative (dezvoltare-inovare) şi administraţie/management):

 

danieldavidProf. “Aaron T. Beck” univ. dr. Daniel DAVID – DIRECTORUL FONDATOR

Ştiinţe cognitive clinice/aplicate în patologie (copil, adolescent, adult, vârsta a treia), consiliere genetică, psihologie evoluţionistă, diagnostic şi psihoterapii validate ştiinţific (raţional-emotive şi cognitiv-comportamentale) şi prin robotică (roboterapie) şi realităţi virtuale. Profesor univ. dr. asociat şi cu Mount Sinai School of Medicine, New-York, SUA

 

ancadobrean

Prof. univ. dr. Anca DOBREANDIRECTOR DE DEPARTAMENT

Psihodiagnostic, psihodiagnostic validat ştiinţific, patologia copilului şi adolescentului

 

 

 

AuroraSzentagotai

Prof. univ. dr. Aurora SZENTAGOTAI

Psihologie clinică / Psihoterapie cognitiv-comportamentală, Psihologie pozitivă

 

 

 

 

Conf. univ. dr. Ioana CRISTEAioanacristea

Ştiinţe cognitive clinice/aplicate în patologie, neuroştiinţe cognitive clinice, psihologie evoluţionistă. Afiliată şi cu University of Pisa, Italia

 

 

Conf. univ. dr. Oana DAVIDoanadavid

Psihologie clinică/Psihoterapie aplicată în mediul economic (ex. coaching cognitiv-comportamental) şi parenting

 

 

 

Lector univ. dr. Silviu MATU

Metode avansate de cercetare, Robotică/roboterapie şi tehnologii virtuale şi aplicaţiile lor în promovarea sănătăţii

 

 

 

simonastefanLector univ. dr. Simona ŞTEFAN

Psihologie clinică/Psihoterapie validată ştiinţific (cognitiv-comportamentală)

 

 

 

Lector univ. dr. Diana Cândea

Psihologie clinică / Psihoterapie cognitiv-comportamentală, Psihologie pozitivă

 

 

 

Lector univ. dr. Costina Păsărelu

Psihologia familiei 

 

 

 

.

Lector univ. dr. Roxana Cardoș

 

Psihologie Evoluționistă

Consiliere Genetică

 

.

.

Cercetător dr. Radu Șoflău

 

 

 

 

 

cristinadomut

Expert psiholog Cristina DOMUŢ

Psihodiagnostic şi evaluare clinică

 

 

 

II. FOŞTI MEMBRI AI CATEDREI/DEPARTAMENTULUI

Notă: Departamentul este organizat după standarde internaţionale, astfel încât unele persoane sunt angajate în regim temporar şi/sau complementar specialităţilor Departamentului. Acesta încurajează o fluctuaţie planificată de personal care duce la creşterea performanţei Departamentului, prin flexibilitatea şi expertiza cu care abordează noile dezvoltări în domeniu.

 

CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE: Titulari angajaţi în regim de cercetare (Major: cercetare şi servicii clinice inovative (dezvoltare-inovare); Minor:  didactic şi administraţie/management; Minor):

Cercetător științific dr. Cristina Costescu

Cercetător științific dr.  Raluca Ignat

Cercetător științific dr. Ioana Podină

Certător ştiinţific asociat dr. Cezar Giosan (cercetator stiintific 1, echivalentul profesurii de la Berkeley College, S.U.A)

Certător ştiinţific asociat dr. Bram Vanderborght (cercetator stiintific 1, echivalentul profesurii de la Vrije Universiteit Brussel, Belgia)

Cercetător ştiinţific asociat dr. Guo Feng (asociat şi  Zhejiang University of Science and Technology,

 

III. ASOCIAŢI:
Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie
este preocupat să aibă ca membri profesionişti reprezentativi la nivel naţional şi internaţional. Membrii asociaţi, implicaţi în diversele activităţi ale Departamentului, sunt selectaţi pe criterii riguroase de performanţă. Pentru o listă orientativă (incompletă) a lor vezi www.psychotherapy.ro (Faculty of the Institute).

Note:

(1) Criteriu de selecţie pentru membrii şi colaboratorii noştri este reprezentat de performanţa profesională, dublată de angajamentul pentru excelenţă, profesionalism şi seriozitate, muncă în echipă şi respingerea imposturii, caracteristici care constituie sistemul de valori ale Departamentului. Mai precis spus, profilul profesional pe care îl căutăm la cei care doresc să intre în echipa noastră este caracterizat de:(1) cunoştinţe ştiinţifice avansate; (2) metode avansate de cercetare; (3) comportament etic şi profesional în general, şi în activităţile de cercetare/didactice/de servicii psihologice şi/sau administrative în special; (4) leadership şi stil antreprenorial; (5) management eficient al activităţilor; (6) abilități de comunicare şi relaţionare interpersonală în general, şi în echipa de lucru în special (ex. generozitate, calm şi asertivitate, toleranţă la frustrare etc.); (7) motivaţie, plăcere şi atracţie deosebite pentru a contribui la progresul cunoaşterii, dublate de disponibilitate la efort şi muncă; (8) un stil mental raţional caracterizat de: (a) un stil de gândire inteligent, creativ, flexibil, non-absolutist, (b) toleranţă la frustrare, (c) non-catastrofare şi (d) evaluări nuanţate, non-globale.

(2) Criteriile de promovare pentru nivelul “Major” sunt reprezentate de criteriile de performanţă minime stabilite la nivel de UBB/naţional, la care se adaugă criteriile de excelenţă internaţională (stabilite în Regulamentul Departamentului). Ele se coroborează cu criteriile de promovare pentru nivelul “Minor”, care sunt reprezentate de criteriile de performanţă minime stabilite la nivel de UBB/naţional.

(3) Organizarea membrilor Departamentului descrisă mai sus este făcută ţinând cont de specificul Departamentului, care desfăşoară activităţi didactice, de cercetare şi servicii clinice inovative (dezvoltare-inovare). Astfel, membrii Departamentului sunt organizaţi în mai multe categorii, fiecare categorie având traiectorie, responsabilităţi şi indicatori de performanţă proprii; categorille nu sunt statice, un membru al Departamentului putându-şi alege şi/sau schimba traiectoria personală în funcţie de interesele sale de carieră.

 

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog